Værdier og principper

EUPATI bygger på styrken ved at have en forskelligartet gruppe af interessenter fra forskellige stadier og perspektiver i lægemiddeludviklingsprocessen. Ekspertisen og indsigten fra EUPATI-konsortiepartnerne, netværksmedlemmer og eksterne rådgivere blev understøttet af kvalitativ og kvantitativ forskning samt en systematisk litteraturgennemgang foretaget af EUPATI forud for indholdsproduktion.

EUPATI’s adfærdskodeks skitserer arbejdskulturen og ånden i “antaget gode hensigter” inden for EUPATI, mens EUPATI’s etiske ramme skitserer de etiske spilleregler.

De gælder for alle EUPATI-partnere og alle, der er involveret i udførelsen af arbejde for EUPATI (benævnt “bidragydere”.)