Värderingar och principer

Eupati bygger på styrkan i att ha en mångsidig grupp av intressenter från olika stadier och perspektiv i läkemedelsutvecklingsprocessen. Expertisen och insikterna från EUPATI:s konsortiepartner, nätverksmedlemmar och externa rådgivare stöddes av kvalitativ och kvantitativ forskning samt en systematisk litteraturöversikt utförd av EUPATI före innehållsproduktion.

I EUPATI:s uppförandekod beskrivs arbetskulturen och andan i ”förmodat gott uppsåt” inom EUPATI, medan EUPATI:s etiska ram beskriver de etiska spelreglerna.

De gäller alla EUPATI-partner och alla som arbetar för EUPATI (kallade ”bidragsgivare”.)