Donere

Doner til EUPATI!

Vi fokuserer på uddannelse for at øge patienternes kapacitet og evne til at være værdifulde bidragydere til forskning og udvikling af lægemidler.

Vi giver patientfortalere og patientorganisationer opdaterede og videnskabeligt velfunderede, upartiske oplysninger og undervisningsmaterialer medforfatter og kurateret af patienter, den akademiske verden, industrien og de regulerende myndigheder.

Din donation vil bidrage til at nå vores mission og nå ud til flere patienter med vores kurser og undervisningsmateriale.

Tak for din støtte!