Nationale platforme

EUPATI har etableret nationale platforme i flere lande i Europa og resten af verden.

Nationale platforme bringer patient-, akademiske og industripartnere sammen for at drøfte patientuddannelse og patientinddragelse inden for forskning og udvikling af lægemidler (F&U). Ved at arbejde sammen øger de nationale platforme bevidstheden om patienternes vigtige rolle, og medlemmerne identificerer udfordringer og muligheder for fælles handling.

Medlemskab af EUPATI’s nationale platforme er åbent for alle og varierer fra land til land, og mange platforme søger også at omfatte embedsmænd, regulerende organer, sundhedsprofessionelle, socialarbejdere, medicinske journalister og andre interesserede nationale partnere.

Hvis du er interesseret i at lære mere om din nationale platform, deltage i arrangementer eller endda hjælpe med at sætte den fremtidige strategi omkring patientuddannelse i dit land, kan du besøge landehjemmesiderne og kontakte platformslederne.