Nationella plattformar

EUPATI har etablerat nationella plattformar i flera länder i Europa och i världen.

Nationella plattformar sammanför patient-, akademiska och industripartner för att diskutera patientutbildning och patientens engagemang i läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling (FoU). Genom att arbeta tillsammans ökar de nationella plattformarna medvetenheten om patienternas viktiga roll och medlemmarna identifierar utmaningar och möjligheter till gemensamma åtgärder.

Medlemskap i EUPATI Nationella plattformar är öppet för alla och varierar från land till land, med många plattformar som också syftar till att inkludera regeringstjänstemän, tillsynsorgan, hälso- och sjukvårdspersonal, socialvårdspersonal, medicinska journalister och andra berörda nationella partner.

Om du är intresserad av att lära dig mer om din nationella plattform, delta i evenemang eller till och med hjälpa till att fastställa den framtida strategin kring patientutbildning i ditt land, besök landets webbplatser och kontakta plattformsledarna.