Privatliv

EUPATI er forpligtet til at beskytte og respektere de personoplysninger, vi opbevarer. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvorfor og hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger og giver oplysninger om enkeltpersoners rettigheder. Den beskriver også, hvad der vil ske i tilfælde af et sikkerhedsbrud, og hvordan disse vil blive minimeret.

Den gælder for personoplysninger, der leveres til EUPATI af enkeltpersoner. Vi kan bruge personoplysninger, der er givet til os, til de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller som gjort klart, før vi indsamler personoplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar levende person. Når vi indsamler og bruger personoplysninger, er vores politik at være åben om, hvorfor og hvordan vi behandler personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger til flere formål, og midlerne til indsamling, lovligt grundlag for behandling, brug, videregivelse og opbevaring perioder til hvert formål er beskrevet i de relevante afsnit nedenfor.

De personoplysninger, der gives til os, leveres KUN direkte fra den pågældende person.

Vi tager sikkerheden af alle de data, vi opbevarer, alvorligt. Personalet er uddannet i databeskyttelse, fortrolighed og sikkerhed. Vi har en ramme af politikker og procedurer, der sikrer, at vi regelmæssigt gennemgår hensigtsmæssigheden af de foranstaltninger, vi har indført for at holde de data, vi opbevarer, sikre. Administrator roller for Moodle, WordPress og Box er regelmæssigt gennemgået og fortrolige og personlige oplysninger er begrænset til et behov for at vide grundlag.

Sikkerhed

Alle oplysninger, du giver os, gemmes på vores leverandørers sikre servere. Hvor vi har givet dig (eller hvor du har valgt) en adgangskode, der giver dig adgang til visse dele af vores Moodle-platform, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Din konto og adgangskode udstedes til dig som enkeltperson, og vi beder dig om ikke at dele din adgangskode med nogen.

Desværre er overførslen af oplysninger via internettet ikke og kan ikke være helt sikker. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data, der overføres til vores hjemmeside; enhver overførsel sker på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi bruge strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner til at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.

Data, som vi opbevarer

Moodle – e-læringsplatform for EUPATI Patient Expert Kursus

Vi leverer tjenester til personer, der bruger vores EUPATI Moodle-platform.

3.1.2 Hvilke data indsamles?

Når der oprettes en ny bruger, er de indsamlede minimumsdata som følger:

 • E-mail
 • Fornavn
 • Efternavn

Vi kan indsamle andre oplysninger, hvor det er frivilligt, for eksempel adresse, profil og profilbillede. Brugerne tildeles en kohorte, og oplysningsmeddelelser sendes til brugerne via e-mail. Data om loginaktivitet registreres (Første adgang, Sidste adgang, Sidste IP-adresse).

Vi registrerer data om dine fremskridt i hele EUPATI-kurset og dit input til diskussionsfora.

EUPATI-værktøjskasse

Et træk ved www.eupati.eu er, at enkeltpersoner kan abonnere på EUPATI-kommunikation. Der er ingen andre tilfælde, hvor personoplysninger indsamles.

Dobbelt tilmelding og logning: Registreringsprocessen til EUAPTI-kommunikation sker ved hjælp af en såkaldt dobbelt-til-til-fravalgsprocedure. Efter registreringen modtager du en e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte din tilmelding. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan registrere sig med dine personlige e-mail-adresser. Registreringen af EUPATI-kommunikation vil blive registreret for at bevise registreringsprocessen i overensstemmelse med dens retlige krav. Dette omfatter opbevaring af registreringen og bekræftelsestiden samt IP-adressen. Ligeledes er alle ændringer af dine data, der er gemt hos rederiudbyderen, også logget.

Boksen

Box-platformen bruges af EUPATI-konsortiemedlemmer som et versionsstyret dokumentlager. Adgang til systemet er kun invitation, og beskyttet med adgangskode. Fortrolige dokumenter deles kun med dem, der har tilladelse hertil. Offentlige dokumenter (f.eks.

WordPress

WordPress-platformen bruges af EUPATI-autoriserede brugere til at offentliggøre indhold til www.eupati.eu og de nationale platformundersider. Adgang til systemet er beskyttet med adgangskode, og enhver opdatering skal ledsages af en tilsvarende PLATA gemt på BOX.

Hvilke data indsamles med henblik på EUPATI-kommunikation?

Når du tilmelder dig for at modtage kommunikation fra EUPATI som minimum, skal du angive din e-mailadresse og dit samtykke til at modtage forskellige typer kommunikation.

Du kan også melde dig frivilligt til at give yderligere oplysninger, især: Navn, land, organisation, interessent og medlem af den nationale platform, så EUPATI kan levere mere målrettet kommunikation til dig.

Ansøgninger til EUPATI-kurset

Ansøgningen indsendelse data for den aktuelle kohorte er gemt sikkert på Box, ansøgere til tidligere kohorter er arkiveret i en password beskyttet backup. Deltagerne kan blive bedt om at gennemføre feedbackundersøgelser under hele kurset. Disse data anonymiseres.

Abonnenter på EUPATI Webinars

De, der ønsker at acceptere en invitation til et EUPATI-webinar, bedes fremlægge følgende obligatoriske data: Navn, e-mail, organisation, land og profil. GoToWebinar-værktøjet bruges til at udsende webinaret. Deltagerne kan modtage en opfølgende e-mail, der opfordrer dem til at modtage oplysninger om fremtidige webinarer og blive bedt om at gennemføre en undersøgelse efter webinaret. Disse data anonymiseres.

Hvilke data indsamles med henblik på EUPATI-kommunikation?

Når du tilmelder dig for at modtage kommunikation fra EUPATI som minimum, skal du angive din e-mailadresse og dit samtykke til at modtage forskellige typer kommunikation.

Du kan også melde dig frivilligt til at give yderligere oplysninger, især: Navn, land, organisation, interessent og medlem af den nationale platform, så EUPATI kan levere mere målrettet kommunikation til dig.

Vores konsortiemedlemmer

Vi indsamler personoplysninger om medlemmer af EUPATI-konsortiet som en del af administrationen, ledelsen og promoveringen af vores forretningsaktiviteter.

Hvor længe opbevarer vi data?

Vi opbevarer de personoplysninger, der behandles af os i et levende miljø, så længe det anses for nødvendigt til det eller de formål, hvortil de blev indsamlet (herunder som krævet i henhold til gældende lovgivning eller regulering, typisk 6 år). Vi kan opbevare data i længere tid for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder og vores kunders juridiske rettigheder.

Desuden kan personoplysninger arkiveres sikkert med begrænset adgang og andre passende sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er behov for fortsat at opbevare dem.

Data, vi indsamler om personer, der bruger vores tjenester

Når folk besøger vores hjemmeside www.eupati.eu, indsamles data via sporing ved hjælp af Google Analytics. Disse data er af generisk karakter. Der indsamles ingen personoplysninger bortset fra dem, der er nævnt i afsnit 3.2, når en individuel registre over modtager EUPATI-kommunikation.

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger fra personer, der vælger at abonnere på www.eupati.eu ved at sende dem regelmæssige opdateringer eller webinarinvitationer via e-mail.

Der er flere grunde til, at vi behandler de personoplysninger, som de studerende giver os, når de bruger EUPATI Moodle. Som eksempler kan nævnes;

 • Funktionalitet. For at give enkeltpersoner mulighed for at bruge visse funktioner på vores hjemmeside, skal visse personoplysninger indtastes, for at funktioner kan fungere efter hensigten. Et eksempel på dette er kursusrapportering og -afslutning.
 • Sikkerhed. For at beskytte vores websted kan vi nogle gange indsamle personoplysninger, for eksempel loginoplysninger og andre data, der kan bruges til at bekræfte en persons identitet.

Hvilke data opbevarer vi?

De data, vi opbevarer, afhænger af, hvilke data der er indtastet, og til hvilket formål.

Hvis data blev indtastet for at interagere med funktionaliteten af vores EUPATI Moodle-platform, kan disse personoplysninger omfatte deres navn, adresse, e-mail-adresse, personlig beskrivelse og fotografi.

Hvor data blev indtastet for at engagere sig i funktionaliteten af vores hjemmeside www.eupati.eu, omfatter disse personoplysninger kun deres navn og e-mail-adresse.

Hvor data blev indtastet for at registrere sig for et webinar, omfatter disse personoplysninger navn, e-mail, organisation, land og profil.

Hvis data indsamles automatisk, omfatter de data, vi indsamler, tekniske oplysninger, herunder ip-adressen (Internet Protocol), der bruges til at forbinde en persons computer til internettet, loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browserplug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform;

Andre data om en persons besøg, herunder den fulde Uniform Resource Locators (URL) clickstream til, gennem og fra vores hjemmeside (herunder dato og klokkeslæt); produkter, der er set eller søgt efter sidesvartider, downloadfejl, længden af besøg på bestemte sider, oplysninger om sideinteraktion (f.eks. rulning, klik og museovers) og metoder, der bruges til at søge væk fra siden.

Vores hjemmeside bruger www.eupati.eu cookies til at skelne enkeltpersoner fra hinanden. Dette hjælper os med at give en bedre oplevelse, når enkeltpersoner gennemse vores hjemmeside og giver os mulighed for at forbedre vores hjemmeside.

Deling af personoplysninger

Vi deler kun personoplysninger med andre, når vi er juridisk forpligtet til at gøre det, medmindre du har givet os samtykke til at gøre det

Personoplysninger, som vi er i besiddelse af, kan overføres til:

 • Tredjepartsorganisationer, der leverer applikationer/funktionalitet, databehandling eller it-tjenester til os. Vi bruger tredjeparter til at hjælpe os med at levere vores tjenester og til at hjælpe med at levere, køre og administrere vores interne it-systemer. For eksempel udbydere af informationsteknologi, cloud-baseret software som tjenesteudbydere, identitetsstyring, websitehosting og -administration, dataanalyse, databack-up, sikkerhed og lagertjenester. De servere, der driver og faciliterer cloud-infrastruktur, er placeret i sikre datacentre rundt om i verden, og personoplysninger kan blive opbevaret i en hvilken som helst af dem.
 • Tredjepartsorganisationer, der på anden måde hjælper os med at levere varer, tjenester eller
 • Retshåndhævende myndigheder eller regulerende myndigheder eller dem, der kræves i henhold til love eller bestemmelser

Af og til kan vi modtage anmodninger fra tredjeparter med myndighed om at indhente videregivelse af personoplysninger, såsom at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning og regulering, for at undersøge en påstået forbrydelse, for at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi vil kun imødekomme anmodninger om personoplysninger, hvor vi har tilladelse til at gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller bestemmelser.

Brud på sikkerheden

Der er gjort alt for at forhindre en sådan hændelse, men i det usandsynlige tilfælde af et sikkerhedsbrud vil de involverede personer straks blive underrettet om hændelsens omfang, og hvilke afhjælpende foranstaltninger der træffes. EUPATI’s forvaltnings- og styringsgruppe vil også blive informeret, og der vil blive truffet foranstaltninger til at sikre, at fremtidige hændelser forhindres.

Behandlingssteder

Personoplysninger er så vidt muligt placeret på EU’s område, men kan overføres til og lagres på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det kan også blive behandlet af personale, der opererer uden for EØS, og som arbejder for en af vores leverandører. Vi vil tage alle rimelige skridt til at sikre, at dine data behandles sikkert i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi har taget skridt til at sikre, at alle personoplysninger får tilstrækkelig beskyttelse, og at alle overførsler af personoplysninger uden for EU sker lovligt. Hvis vi overfører personoplysninger uden for EU til et land, der af Europa-Kommissionen ikke er bestemt som et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, vil overførslerne være underlagt en aftale, der dækker EU’s krav til overførsel af personoplysninger uden for EU.

Den enkeltes rettigheder

Enkeltpersoner har visse rettigheder over deres personoplysninger, og de registeransvarlige er ansvarlige for at opfylde disse rettigheder på følgende måde:

 • Enkeltpersoner kan anmode om adgang til deres personoplysninger, som vi er i besiddelse af som dataansvarlig.
 • Enkeltpersoner kan anmode os om at rette personlige oplysninger, der er indsendt til os, eller, hvor det er relevant, kontakte os via den relevante hjemmesideregistreringsside eller ved at ændre de personlige oplysninger, der opbevares på relevante applikationer, som de registrerede.
 • Enkeltpersoner kan anmode om, at vi sletter deres personoplysninger
 • Når vi behandler personoplysninger baseret på samtykke, kan enkeltpersoner til enhver tid trække deres samtykke tilbage ved at kontakte os eller klikke på afmeldingslinket i en e-mail modtaget fra os.
 • Enkeltpersoner kan have andre rettigheder til at begrænse eller gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger og retten til dataportabilitet.
 • Enkeltpersoner kan anmode om oplysninger om eller menneskelig indgriben i enhver automatiseret databehandling, som vi måtte foretage.
 • Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du sende en e-mail til [email protected]

Klager

Vi håber, at du aldrig får brug for det, men hvis du ønsker at klage over vores brug af personoplysninger, så send en e-mail med oplysninger om din klage til [email protected] Vi vil undersøge og besvare eventuelle klager, vi modtager.

Du har også ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne for dit land.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger, bedes du kontakte os på [email protected]

Ændringer i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev sidst opdateret den 24.05.18.