Privacy

EUPATI zet zich in voor de bescherming en eerbiediging van de persoonsgegevens die wij bezitten. Deze privacyverklaring beschrijft waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en geeft informatie over de rechten van individuen. Ook wordt beschreven wat er zal gebeuren in het geval van een inbreuk op de beveiliging en hoe deze tot een minimum worden beperkt.

Het is van toepassing op persoonsgegevens die door particulieren aan EUPATI worden verstrekt. We kunnen persoonsgegevens die ons worden verstrekt gebruiken voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden of zoals duidelijk gemaakt voordat we persoonsgegevens verzamelen.

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is ons beleid om transparant te zijn over waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, en de middelen voor het verzamelen, rechtmatige basis van verwerking, gebruik, openbaarmaking en bewaartermijnen voor elk doel zijn vastgelegd in de relevante secties hieronder.

De persoonsgegevens die ons worden verstrekt, worden alleen rechtstreeks van de betrokkene verstrekt.

We nemen de beveiliging van alle gegevens die we in ons hebben serieus. Het personeel is opgeleid op het gebied van gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging. We hebben een kader van beleidsmaatregelen en procedures die ervoor zorgen dat we regelmatig de geschiktheid van de maatregelen die we hebben om de gegevens die we hebben veilig te houden, beoordelen. Beheerdersrollen voor de Moodle, WordPress en Box worden regelmatig beoordeeld en vertrouwelijke en persoonlijke informatie is beperkt tot een need to know basis.

Veiligheid

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op de beveiligde servers van onze leveranciers. Wanneer we u (of waar u hebt gekozen) een wachtwoord hebben gegeven waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van ons Moodle-platform, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Uw account en wachtwoord worden aan u als individu verstrekt en we vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet en kan niet volledig veilig zijn. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke transmissie is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Gegevens die we hebben

Moodle – e-learning platform voor EUPATI Patient Expert Course

Wij bieden diensten aan personen die gebruik maken van ons EUPATI Moodle-platform.

3.1.2 Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer een nieuwe gebruiker wordt gemaakt, worden de minimale verzamelde gegevens als volgt:

 • E-mail
 • Voornaam
 • Achternaam

We kunnen andere informatie verzamelen waar deze is aangeboden, bijvoorbeeld adres, profiel en profielfoto. Gebruikers krijgen een cohort toegewezen en informatieve berichten worden via e-mail naar gebruikers verzonden. Gegevens over aanmeldingsactiviteit worden geregistreerd (Eerste toegang, Laatste toegang, Laatste IP-adres).

We registreren gegevens over uw voortgang tijdens de EUPATI-cursus en uw input voor discussieforums.

EUPATI-toolbox

Een kenmerk van www.eupati.eu is dat individuen zich kunnen abonneren op EUPATI-communicatie. Er zijn geen andere gevallen waarin persoonsgegevens worden verzameld.

Dubbele opt-in en logboekregistratie: Het registratieproces voor euapti-communicatie gebeurt via een zogenaamde double-opt-in-procedure. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich kan registreren met uw persoonlijke e-mailadressen. De registratie voor EUPATI-communicatie wordt geregistreerd om het registratieproces te bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de registratie en de bevestigingstijd, evenals het IP-adres. Ook worden alle wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de verzendserviceprovider geregistreerd.

Vak

Het Box-platform wordt door eupati-consortiumleden gebruikt als een documentrepository met versiebeheer. Toegang tot het systeem is alleen uitnodigen, en wachtwoord beveiligd. Vertrouwelijke documenten worden alleen gedeeld met degenen die daarvoor toestemming hebben gekregen. Openbare documenten (zoals de EUPATI PowerPoint-sjabloon) worden alleen als alleen gelezen gedeeld.

WordPress

Het WordPress-platform wordt gebruikt door eupati geautoriseerde gebruikers om inhoud te publiceren naar www.eupati.eu en het nationale platform sub-sites. De toegang tot het systeem is beveiligd met een wachtwoord en elke update moet vergezeld gaan van een overeenkomstige PLATA die is opgeslagen op BOX.

Welke gegevens worden verzameld voor eupati-communicatie?

Wanneer u zich aanmeldt om minimaal communicatie van EUPATI te ontvangen, moet u uw e-mailadres opgeven en toestemming geven om verschillende soorten communicatie te ontvangen.

U ook vrijwillig aanvullende informatie verstrekken, met name: Naam, land, organisatie, stakeholder en lid van het nationale platform, zodat EUPATI u meer gerichte communicatie kan bieden.

Aanvragen voor de EUPATI-cursus

De gegevens voor het indienen van toepassingen voor het huidige cohort worden veilig opgeslagen op Box, aanvragers van eerdere cohorten worden gearchiveerd in een met een wachtwoord beveiligde back-up. Deelnemers kunnen worden gevraagd om feedback enquêtes in te vullen tijdens de cursus. Deze gegevens worden geanonimiseerd.

Abonnees van EUPATI Webinars

Degenen die een uitnodiging voor een EUPATI Webinar willen accepteren, wordt gevraagd de volgende verplichte gegevens te verstrekken: Naam, e-mail, organisatie, land en profiel. De GoToWebinar tool wordt gebruikt om de webinar uit te zenden. Deelnemers kunnen een follow-up e-mail ontvangen waarin ze worden uitgenodigd om informatie te ontvangen over toekomstige webinars en worden gevraagd om een enquête in te vullen na de webinar. Deze gegevens worden geanonimiseerd.

Welke gegevens worden verzameld voor eupati-communicatie?

Wanneer u zich aanmeldt om minimaal communicatie van EUPATI te ontvangen, moet u uw e-mailadres opgeven en toestemming geven om verschillende soorten communicatie te ontvangen.

U ook vrijwillig aanvullende informatie verstrekken, met name: Naam, land, organisatie, stakeholder en lid van het nationale platform, zodat EUPATI u meer gerichte communicatie kan bieden.

Onze consortiumleden

We verzamelen persoonsgegevens van leden van het EUPATI-consortium als onderdeel van de administratie, het beheer en de promotie van onze bedrijfsactiviteiten.

Hoe lang bewaren we gegevens?

We bewaren de door ons verwerkte persoonsgegevens in een live omgeving zolang als nodig wordt geacht voor het doel(en) waarvoor ze zijn verzameld (ook zoals vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, meestal 6 jaar). We kunnen gegevens langer bewaren om onze wettelijke rechten en de wettelijke rechten van onze klanten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bovendien kunnen persoonsgegevens veilig worden gearchiveerd met beperkte toegang en andere passende waarborgen wanneer deze moeten worden gehandhaafd.

Gegevens die we verzamelen over mensen die gebruik maken van onze diensten

Wanneer mensen onze website www.eupati.eu bezoeken, worden gegevens verzameld via tracking via Google Analytics. Deze gegevens zijn van generiek van aard. Er worden geen persoonsgegevens verzameld, afgezien van het in punt 3.2 genoemde wanneer een individu zich registreert om EUPATI-communicatie te ontvangen.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens die worden verstrekt door personen die zich aanmelden voor www.eupati.eu door hen regelmatig updates of uitnodigingen voor webinars via e-mail te sturen.

Er zijn verschillende redenen waarom we de persoonsgegevens die studenten ons verstrekken bij het gebruik van de EUPATI Moodle zullen verwerken. Voorbeelden hiervan zijn;

 • Functionaliteit. Om individuen in staat te stellen bepaalde functionaliteit van onze website te gebruiken, moeten bepaalde persoonsgegevens worden ingevoerd om functies te laten werken zoals bedoeld. Een voorbeeld hiervan is cursusrapportage en voltooiing.
 • Veiligheid. Om onze site veilig te houden, kunnen we soms persoonlijke gegevens verzamelen, bijvoorbeeld inloggegevens en andere gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een individu in te staan.

Welke gegevens hebben we?

De gegevens die we bewaren, zijn afhankelijk van welke gegevens zijn ingevoerd en voor welk doel.

Wanneer gegevens zijn ingevoerd om deel te nemen aan de functionaliteit van ons EUPATI Moodle-platform, kunnen die persoonlijke gegevens hun naam, adres, e-mailadres, persoonlijke beschrijving en foto bevatten.

Wanneer gegevens zijn ingevoerd om te gaan met de functionaliteit van onze website www.eupati.eu, die persoonlijke gegevens bevatten hun naam en e-mailadres alleen.

Wanneer gegevens zijn ingevoerd om zich te registreren voor een webinar, bevatten die persoonsgegevens naam, e-mail, organisatie, land en profiel.

Wanneer gegevens automatisch worden verzameld, bevatten de gegevens die we kunnen verzamelen technische informatie, waaronder het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om de computer van een individu aan te sluiten op internet, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-intypen en -versies, besturingssysteem en platform;

Andere gegevens over het bezoek van een individu, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, door en van onze site (inclusief datum en tijd); producten die worden bekeken of gezocht; responstijden van pagina’s, downloadfouten, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en muis-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina.

Onze website www.eupati.eu cookies gebruikt om individuen van elkaar te onderscheiden. Dit helpt ons om een betere ervaring te bieden wanneer mensen onze website bezoeken en stelt ons in staat om onze site te verbeteren.

Persoonlijke gegevens delen

We zullen alleen persoonsgegevens met anderen delen wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen

Persoonsgegevens die in het bezit zijn van ons kunnen worden overgedragen naar:

 • Organisaties van derden die applicaties/functionaliteit, gegevensverwerking of IT-diensten aan ons leveren. We gebruiken derden om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en om te helpen bij het leveren, uitvoeren en beheren van onze interne IT-systemen. Bijvoorbeeld aanbieders van informatietechnologie, cloud-gebaseerde software als serviceproviders, identiteitsbeheer, websitehosting en -beheer, gegevensanalyse, back-upgegevens, beveiliging en opslagservices. De servers die de cloudinfrastructuur van stroom voor energie geven en vergemakkelijken, bevinden zich in beveiligde datacenters over de hele wereld en persoonlijke gegevens kunnen in een van deze gegevens worden opgeslagen.
 • Externe organisaties die ons anderszins helpen bij het verstrekken van goederen, diensten of informatie
 • Wetshandhavings- of regelgevende instanties of instanties die vereist zijn door wet- of regelgeving

Af en toe kunnen we verzoeken ontvangen van derden die bevoegd zijn om openbaarmaking van persoonsgegevens te verkrijgen, zoals om te controleren of we voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om een vermeend misdrijf te onderzoeken, om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. We zullen alleen verzoeken om persoonsgegevens vervullen wanneer we dit mogen doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving.

Inbreuken op de beveiliging

Alles is in het werk gesteld om een dergelijk voorval te voorkomen, maar in het onwaarschijnlijke geval van een inbreuk op de beveiliging worden de betrokken personen onmiddellijk op de hoogte gebracht van de omvang van het incident en welke corrigerende maatregelen worden ondernomen. De management- en stuurgroep van het EUPATI zal ook worden geïnformeerd en er zullen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat toekomstige gebeurtenissen worden voorkomen.

Locaties van verwerking

Waar mogelijk bevinden persoonsgegevens zich op het grondgebied van de EU, maar kunnen ze worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER actief is en voor een van onze leveranciers werkt. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld, in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens voldoende worden beschermd en dat alle doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU rechtmatig gebeurt. Wanneer we persoonsgegevens buiten de EU doordragen aan een land dat niet door de Europese Commissie is vastgesteld als een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens, zal de overdracht plaatsvinden in het kader van een overeenkomst die betrekking heeft op de EU-vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU.

Rechten van het individu

Individuen hebben bepaalde rechten op hun persoonsgegevens en de verwerkingsverantwoordelijken zijn als volgt verantwoordelijk voor het vervullen van deze rechten:

 • Personen kunnen toegang vragen tot hun persoonsgegevens die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard.
 • Particulieren kunnen ons verzoeken om rectificatie van persoonsgegevens die ons zijn verstrekt of, in voorkomend geval, contact met ons opnemen via de relevante websiteregistratiepagina of door de persoonlijke gegevens te wijzigen die worden bewaard op relevante aanvragen waarmee zij zich hebben geregistreerd.
 • Individuen kunnen verzoeken dat we hun persoonsgegevens wissen
 • Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunnen personen te allen tijde hun toestemming intrekken door contact met ons op te nemen of te klikken op de afmeldlink in een e-mail die van ons is ontvangen.
 • Particulieren kunnen andere rechten hebben om onze verwerking van persoonsgegevens te beperken of te berechten en het recht op gegevensportabiliteit.
 • Individuen kunnen informatie opvragen over of menselijke tussenkomst in elke geautomatiseerde gegevensverwerking die we kunnen uitvoeren.
 • Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Klachten

We hopen dat u dat nooit hoeft te doen, maar als u toch wilt klagen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar [email protected] We zullen alle klachten die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming voor uw land.

Gegevensbeheerder en contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op [email protected]

Wijzigingen in ons privacystatement

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24/05/18.