Projekt

Eupati deltar i olika initiativ och projekt (IMI, EIT Health osv.) för att säkerställa att det finns en fortsatt utveckling av utbildnings- och utbildningsmaterial för patienter och patientrepresentanter inom läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling samt andra närliggande områden.

Eupati deltar för närvarande i projekt på följande områden:

  • Utbildning och/eller utbildningsmaterial för patienter och/eller patientrepresentanter
  • Patientens engagemang
  • Hållbarhet i patientutbildning och patientens engagemang
  • Medicinsk teknik och patientengagemang

Om du vill att EUPATI ska engagera sig i ditt projekt, vänligen kontakta oss här.

IMI-EFOEUPATI

IMI-EFOEUPATI is an IMI-funded project (2018-2020) focusing on the sustainability activities of EUPATI to make sure it continues providing patient education in mid- and long-term. For more information, please see here.

EUPATI Reload

EUPATI Reload is an EIT Health project (2020) focusing on the re-packaging of the EUPATI Patient Expert Training Course to make it available on-demand by patients, patient representatives and other stakeholders. For more information, please see here.

PARADIGM

PARADIGM is an IMI-funded project (2018-2020) focused on patient engagement and the creation of tools to make sure patient engagement is a systematic and meaningful norm among the stakeholders involved in the medicines research and development lifecycle. For more information, please see here.