Vilkår og betingelser

1. Som en del af sin internettilstedeværelse tilbyder Det Europæiske Patientakademi for Terapeutisk Innovation (“EUPATI”) links til tredjepartsinterstedeværelser (“Links”). Det er det eneste formål med links til at forenkle brugen af internettet. EUPATI vedtager ikke indhold, der kan tilgås via linkene som sit eget indhold, og accepterer ikke nogen garanti og ansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af sådant indhold.

2. Alt andet indhold, undtagen undervisnings- og undervisningsmateriale, der leveres via EUPATI’s internettilstedeværelse (“Andet indhold”), er blevet skabt med den sædvanlige pleje af en uddannelsesinstitution. Andet indhold har det ene formål at give første og generelle oplysninger. Andet indhold tjener især ikke som vejledning til specifikke formål for brugere eller andre tredjeparter (tilsammen “tredjeparter”). EUPATI garanterer ikke rigtigheden og fuldstændigheden af andet indhold.

  • Alt undervisnings- og undervisningsmateriale, der udleveres til tredjeparter på en hvilken som helst måde via EUPATI’s internettilstedeværelse (“Undervisningsmateriale”), er udelukkende til undervisningsformål. Undervisningsmaterialet er skabt med den sædvanlige pleje af en uddannelsesinstitution.
  • EUPATI’s ansvar og garanti for brug af undervisningsmateriale til andre end uddannelsesmæssige formål og til skader som følge heraf er udelukket.
  • Med forbehold af svigagtig hensigt og forsætlig forsømmelse er EUPATI’s ansvar og garanti for undervisningsmateriale, der stilles gratis til rådighed, også udelukket med hensyn til uddannelsesmæssige formål.
  • På grund af de løbende ændringer i de juridiske og økonomiske forhold berettiger EUPATI, med forbehold af svigagtig hensigt og forsætlig forsømmelse, ikke og er ikke ansvarlig for undervisningsmaterialets rigtighed og fuldstændighed efter en eventuel dato for første offentliggørelse eller den angivne dato for en eventuel opdatering.
  • EUPATI’s ansvar på grund af ufravigelig lovgivning berøres ikke.