Algemene voorwaarden

1. Als onderdeel van haar aanwezigheid op internet biedt de European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (“EUPATI”) links naar internetaanwezigheid van derden (“Links”). Het is het enige doel van de Links om het gebruik van het internet te vereenvoudigen. EUPATI neemt geen inhoud aan die via de Links toegankelijk is als eigen inhoud en accepteert geen garantie en aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van dergelijke inhoud.

2. Alle andere inhoud, met uitzondering van les- en leermateriaal, die via de aanwezigheid van EUPATI op internet (“Overige inhoud”) wordt aangeboden, is met de gebruikelijke zorg van een onderwijsinstelling gecreëerd. Andere Content heeft als enige doel het verstrekken van eerste en algemene informatie. Andere inhoud dient met name niet als leidraad voor specifieke doeleinden van gebruikers of andere derden (samen “derden”). EUPATI garandeert niet de juistheid en volledigheid van andere inhoud.

  • Alle onderwijs- en leermaterialen die op welke wijze dan ook aan derden worden verstrekt via de aanwezigheid van EUPATI op internet (“Lesmateriaal”) zijn uitsluitend voor educatieve doeleinden. Het Lesmateriaal is gemaakt met de gebruikelijke zorg van een onderwijsinstelling.
  • De aansprakelijkheid en garantie van EUPATI voor het gebruik van lesmateriaal voor andere dan educatieve doeleinden en voor schade als gevolg daarvan is uitgesloten.
  • Onder voorbehoud van frauduleuze opzet en opzettelijk wangedrag, is de aansprakelijkheid van EUPATI en de garantie voor gratis lesmaterialen ook uitgesloten met betrekking tot educatieve doeleinden.
  • Als gevolg van de voortdurende wijzigingen van de wettelijke en economische omstandigheden eupati, onder voorbehoud van frauduleuze opzet en opzettelijk wangedrag, niet rechtvaardigt en is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van het lesmateriaal na, indien van toepassing, de opgegeven datum van eerste publicatie of de opgegeven datum van, indien van toepassing, een update.
  • De aansprakelijkheid van EUPATI als gevolg van de verplichte wetgeving blijft onaangetast.